Naujienos

Konferencija „Lietuvos demografinės situacijos tendencijos viešosios politikos kontekste“

Gegužės 18 d. LR Seime vyko Nacionalinės šeimos tarybos kartu su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu organizuojama konferencija „Lietuvos demografinės situacijos tendencijos viešosios politikos kontekste“.

Pranešimą „Gimstamo ir šeimos demografinės tendencijos Lietuvoje: nuosmukis, krizė, raida?“ konferencijoje skaitė Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos profesorė dr. Aušra Maslauskaitė. Jį nuo 2 val. 28 min. iki 3 val. galima peržiūrėti čia

Daugiau apie įvykusią konferenciją.

Pradedamas įgyvendinti projektas, skirtas gyventojų ir šeimos dinamikai

Vytauto Didžiojo universitete Socialinių mokslų fakultete pradedamas įgyvendinti H2020 programos projektas „The Generations and Gender Programme preparatory Phase Projet“ (GGP-5D). VDU projekte dalyvauja kartu su 14 mokslinių tyrimų institucijų partnerių. Projekto tikslas užtikrinti mokslinių tyrimų infrastruktūros „Kartų ir lyčių programa“ (GGP) tvarumą susitelkiant į MTI plėtrą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas infrastruktūros mokslinio ir socialinio-ekonominio poveikio, techninės kokybės sritims, tampresnių ryšių su kitomis MTI vystymui. GGP yra tarpdisciplininė mokslinių tyrimų insfrastruktūra skirta gyventojų ir šeimos dinamikai. Ji kaupia, tvarko, skleidžia palyginamus longitiudinius duomenis apie jaunimą, šeimas, kartų pokyčius, moterų ir vyrų gyvenimo kelią. Tai vienintelė mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuri siekia atsakyti į esminius mokslinius ir socialinius iššūkius susijusius su demografiniais šeimos pokyčiais. Vytauto Didžiojo universiteto partnerinei daliai vadovauja prof. dr. Aušra Maslauskaitė.

Apie Lietuvos demografinę padėtį ir mūsų emocijas šiuo klausimu – pokalbis su profesore dr. Aušra Maslauskaite

„Svarstant demografines temas, manau, būtų labai tikslinga vengti emociškai įkrautų sąvokų, tokių kaip „išnyksime“. Kai sakome, kad kaip tauta „nykstame“, kad „išnykstame“, stumiame save į panikos kampą. O ten, kur yra daug panikos, atsiranda mažai vietos racionaliems dalykams. Mes įjungiame kolektyvines emocijas, ir tos kolektyvinės emocijos gali būti labai įvairiai išnaudojamos politiniame lauke“, – LRT radijo laidoje „Svarbus pokalbis“ pastebi profesorė dr. Aušra Maslauskaitė.
Pokalbis audio ir vaizdo formatu.
Tekstiniu formatu.

Ar Lietuvoje galime kalbėti apie sąmoningą bevaikystę?

Kokie pagrindiniai motyvai šiandien Lietuvoje skatina poras atidėti tokius ilgalaikius įsipareigojimus kaip šeima ir vaikai? Vytauto Didžiojo universiteto sociologė Aušra Maslauskaitė mano, kad kol kas dar per drąsu teigti apie klimato kaitos inspiruotų ekologinių motyvų įtaką apsisprendimui neturėti vaikų. Bevaikystė yra susijusi su daug įvairių motyvų, kita vertus, gimstamumo srityje mūsų šalis atkartoja kitų Vidurio Europos šalių tendencijas. Daugiau profesorės įžvalgų, publikuotų žurnale „Savaitė“ (2022, Nr. 3), galima rasti čia ir čia.

Paskelbta regioninės konferencijos „Šeima, klasė ir nelygybės Centrinėje ir Rytų Europoje“ programa

Kviečiame susipažinti su regioninės konferencijos „Šeima, klasė ir nelygybės Centrinėje ir Rytų Europoje“, kuri vyks 2021 m. spalio 28-29 d. (nuotoliniu būdu), programa!

Konferencijos programą sudaro aštuonios sekcijos, skirtos šeimos kūrimo, gimstamumo, tėvystės, šeimos politikos, lyčių, socialinio ir kultūrinio kapitalo šeimoje, COVID-19 pandemijos ir šeimos gerovės klausimams. Taip pat numatyti du plenariniai pranešimai.

Spalio 28 d. 10 val. (CET+1) plenarinį konferencijos pranešimą „Stratification in Separation: A Review of the Evidence from Risk and Vulnerability Perspective” skaitys sociologijos profesorius Juho Härkönen iš Europos universiteto instituto (EUI). 

Spalio 29 d. 9 val. (CET+1) plenarinį konferencijos pranešimą „Eastern and Central Europe: The Future of Gender Equality” skaitys Kembridžo bei Vytauto Didžiojo universitetų profesorė istorikė Dalia Leinartė.

Nuotolinė konferencija vyks MS Teams platformoje. Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas, tačiau reikalinga registracija.

Konferencija vyks CET+1 / CEST (Central European Summer Time) laiku. T.y., 1 val. + prie esamo Lietuvos laiko.

Rugsėjo 24 d. projekto tyrėja Ieva Dryžaitė gins daktaro disertaciją tema „Prekariško gyvenimo veiksniai, formos ir praktikos Lietuvoje“

Rugsėjo 24 d. 10 val. Vytauto Didžiojo universitete, Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) projekto tyrėja Ieva Dryžaitė gins daktaro disertaciją tema: Prekariško gyvenimo veiksniai, formos ir praktikos Lietuvoje“ (socialiniai mokslai, sociologija S 005).

Disertacija parengta naudojant sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ duomenis.

Daugiau informacijos

Išleistas sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ skalių vadovas

Išleistas naujas leidinys, kuriame pristatoma sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ (toliau ŠNT) klausimyno skalių bendroji ir techninė informacija. ŠNT klausimyną sudaro teminiai moduliai, susiję su projekto tikslais ir teoriniais metodologiniais pagrindais. Kurdami ŠNT instrumentą tyrėjai atliko tyrimui aktualių skalių, naudotų nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimuose, analizę, kurios pagrindu atitinkamos skalės ar indikatoriai buvo įtraukti į klausimyną.

Leidinyje pristatant skales siekiama pateikti informaciją apie skalių teorinius-metodologinius pagrindus, jų šaltinį, taikymo tarptautiniuose ir / ar nacionaliniuose tyrimuose praktiką, adaptavimo procedūrą. Originaliai ŠNT sukurtos skalės / indikatoriai taip pat aprašyti, siekiama pateikti jų paskirtį. Jei aktualu, pristatoma informacija apie tai, kurioms respondentų grupėms buvo skirtos skalės / indikatoriai. Vadove skalės / indikatoriai pristatomi pateikus jų formuluotes lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat nurodomas skalių, subskalių, indikatorių kodas (kintamojo pavadinimas) ŠNT duomenų bazėje.

Su leidiniu galima susipažinti čia.

Kviečiame į tarptautinę konferenciją “Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe”. Pratęstas pranešimų santraukų pateikimo laikotarpis

2021 m. spalio 28-29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centras rengia nuotolinę tarptautinę konferenciją “Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe”.

Pranešimų santraukų pateikimo laikas pratęsiamas iki š.m. liepos 30 d.

Daugiau informacijos apie konferenciją galima rasti čia.

Konferencijos informacija socialiniame tinkle „Facebook“.