Išleistas sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ skalių vadovas

Išleistas naujas leidinys, kuriame pristatoma sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ (toliau ŠNT) klausimyno skalių bendroji ir techninė informacija. ŠNT klausimyną sudaro teminiai moduliai, susiję su projekto tikslais ir teoriniais metodologiniais pagrindais. Kurdami ŠNT instrumentą tyrėjai atliko tyrimui aktualių skalių, naudotų nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimuose, analizę, kurios pagrindu atitinkamos skalės ar indikatoriai buvo įtraukti į klausimyną.

Leidinyje pristatant skales siekiama pateikti informaciją apie skalių teorinius-metodologinius pagrindus, jų šaltinį, taikymo tarptautiniuose ir / ar nacionaliniuose tyrimuose praktiką, adaptavimo procedūrą. Originaliai ŠNT sukurtos skalės / indikatoriai taip pat aprašyti, siekiama pateikti jų paskirtį. Jei aktualu, pristatoma informacija apie tai, kurioms respondentų grupėms buvo skirtos skalės / indikatoriai. Vadove skalės / indikatoriai pristatomi pateikus jų formuluotes lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat nurodomas skalių, subskalių, indikatorių kodas (kintamojo pavadinimas) ŠNT duomenų bazėje.

Su leidiniu galima susipažinti čia.