Apie projektą

Kaip susiklostė dabartinės viduriniosios kartos šeiminis gyvenimas Lietuvoje? Kada ir kaip jie kūrė pirmas partnerystes, santuokas, skyrėsi ir vėl pradėjo partnerystes? Kada ir kokiose šeimose susilaukė vaikų? Kaip jų šeiminio gyvenimo kelias priklauso nuo socialinės klasės? Kaip ši karta investuoja į vaikus? Kokia yra jų tėvystė ir motinystė? Kaip šeima dalyvauja socialinio mobilumo procesuose? Kiek nutolę šeimų, stovinčių ant skirtingų socialinių laiptelių, gyvenimo pasirinkimai ir galimybės? Kokios viešosios politikos priemonės galėtų prisidėti prie šeimų gerovės? Tai  –  dalis klausimų, į kuriuos bus atsakoma šiame projekte.

Mūsų dėmesio centre – gimusieji 1970-1984 metais. Tai – natūralaus socialinio eksperimento karta, kuri aktyvųjį šeiminio gyvenimo etapą gyveno drastiškai kintančios visuomenės sąlygomis. Jie pradėjo naują Lietuvos šeimos epochą, tačiau ji iki šiol menkai pažinta pirmiausia dėl tikslių, išsamių, šiuolaikinius standartus atitinkančių duomenų stokos.

Atsakymų į projekte keliamus klausimus ieškoma įgyvendinant du empirinius tyrimus, kurie pagrįsti inovatyviomis metodologijomis ir suteiks unikalios informacijos.

 • Pirmasis – 3000 viduriniosios kartos gyventojų reprezentatyvi apklausa, kuri fiksuoja respondentų tėvų šeimos kontekstą, partnerystės ir vaikų susilaukimo įvykius, šeimos gyvenimo būdą, tėvystės ir motinystės orientacijas, šeiminius lyčių vaidmenis, individų asmenybines ir socialines charakteristikas, individualius ir šeimos išteklius, tarpgeneracinius santykius.
 • Antrojo tyrimo metu renkama 80 gyvenimo istorijų, kurios suteiks galimybę įvertinti šeiminio gyvenimo procesus gyvenimo kelio perspektyvoje, atskleisti niuansuotą šeimos gyvenimo kelio ir nelygybių sistemos sąveiką.

Projektas vykdomas laimėjus konkursinį Lietuvos mokslo tarybos finansavimą pagal  2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Projektą įgyvendina Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centro mokslininkai.

Panel 1

Rezultatai

GAUTOS MOKSLINĖS PRODUKCIJOS SĄRAŠAS:

Mokslo straipsniai užsienio tarptautiniuose recenzuojamuose leidiniuose (suplanuoti):

 1. A. Maslauskaitė, A. Tereškinas. Quality of Non-resident Father-Child Relationships: Between „Caring for” and „Caring About”. Divorce in Europe: New Insights in Trends, Causes and Consequences of Relation Break-ups. European Studies of Population, Volume 21. Springer Open. ISSN 1381-3579. ISBN 978-3-030-25838-2 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-030-25838-2
 2. A. Maslauskaitė, A. Steinbach. Paternal Psychological Well-being After Union Dissolution: Does Involved Fatherhood Have a Protective Effect? Life Course Research and Social Policies, Volume 12. Springer Open. ISSN 2211-7776. ISBN 978-3-030-44575-1 (eBook). https://doi.org/10.1007/978-3-030-44575-1
 3. A. Maslauskaitė, A. Steinbach. Childcare in Lithuania and Belarus: how gendered is parenting in Eastern European countries? Journal of Family Studies. 2020, pp. 1-17. https://doi.org/10.1080/13229400.2020.1806903
 4. A. Maslauskaitė. Cultural Capital, Gender and Intergenerational Educational Mobility in Post-Communist Space. Societies 2021, 11 (4). https://doi.org/10.3390/soc11010004
 5. M. Ališauskienė. The Role of Religion in the Lives of the Last Soviet Generation in Lithuania, Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 41, 2021: Iss. 2, Article 3 https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol41/iss2/3/
 6. M. Alisauskiene, A. Maslauskaite. Religious Identity and Family Practices in a Post-Communist Society: The Case of Division of Labor in Childcare and Housework. Religions 2021, 12 (12), 1040, https://doi.org/10.3390/rel12121040 , https://www.mdpi.com/2077-1444/12/12/1040
 7. J. Bučaitė-Vilkė. Family Choices on Welfare and Territorial Disadvantages: The Perception of the Child Care Services Approach in Urban and Rural Areas. Sage Open, 2021, 1-16, https://doi.org/10.1177/21582440211032641

Neplanuoti straipsniai užsienio tarptautiniuose mokslo leidiniuose:

 1. A. Tereškinas. Lithuanian Working-class Parenting Styles: Normalising Concerted Cultivation. Studies of Transition States and Societies13(2), pp.39-50.
 2. A. Maslauskaitė. 2022. Lithuania’s gender revolutions: Reversed and stalled. In L.Žilinskienė and M. Illic (Eds.) Soviet and Post-Soviet Lithuania – Generational Experiences. London: Routledge, p.191-210, https://doi.org/10.4324/9781003023050
 3. A. Maslauskaitė. Lithuanian families: Living diversity in times of outdated policies. In Marina A. Adler, Karl Lenz (Eds.) The changing faces of families: Doing family in diverse family forms and international policy contexts. Routledge (priimta spaudai)

Mokslo straipsniai tarptautiniuose Lietuvos leidiniuose:

 1. A. Maslauskaitė. Family Change and Inequality in Lithuania. Lituanus 65(2):28-46. July 2019.
 2. I. Dryžaitė. Dirbančios šeimos ir prekarizuotas gevenimas. Kultūra ir visuomenė. 2019 10 (1). ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online) https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.1.5
 3. R. Indriliūnaitė. Tarpgeneracinė parama apsirūpinant būstu Lietuvoje. Kultūra ir visuomenė. 2019 10 (2). ISSN 2029-4573 (Print), ISSN 2335-8777 (Online) https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2
 4. A. Maslauskaitė, I. Dirsytė. Šeiminio gyvenimo kelio trajektorijos: sekų analizės rezultatai. Filosofija. Sociologija. 2020. T. 31. Nr. 2, p. 139-147. https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i2.4232
 5. R. Indriliūnaitė. Viduriniosios kartos (gimusių 1970-1984m.) apsirūpinimo būstu galimybės Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas. 2020. T 19. Nr. 3/2020, p. 63-75. https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.19.3.27444
 6. I. Dirsytė. 1970-1984 m. gimusiųjų kohortos kohabitacijos virsmas santuoka ir iširimas Lietuvoje. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2020, vol.1 (46), p. 48-68; https://www.zurnalai.vu.lt/sociologija-mintis-ir-veiksmas/article/view/22960/23083
 7. E. Platūkytė. Tarpgeneracinis socialinis mobilumas: 1970-1984 m. kartos socialinio ir kultūrinio kapitalo reprodukcija. Kultūra ir visuomenė. 2020, 11 (2). https://doi.org/10.7220/2335-8777.11.2.4
 8. I. Dirsytė. Kohabituojančių asmenų ketinimai tuoktis Lietuvoje. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2021 Vol 23, pp26-40 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/23067/24480

Neplanuoti mokslo straipsniai Lietuvos tarptautiniuose mokslo leidiniuose (publikuoti)

 1. Maslauskaitė, A. (2021). COVID-19 pandemija ir gimstamumas: ko tikėtis ateityje? Filosofija, Sociologija32(4): 377-385, https://doi.org/10.6001/fil-soc.v32i4.4621
 2. Dryžaitė, I., Tereškinas A. (2022). Around the Clock: Time and Precarity in Family Life. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas. Vol.13  https://doi.org/10.7220/2335-8777.13.1
 3. Norgėlaitė, A. (2021). Gimstamumas ir jį sąlygojantys netikrumo aspektai: 1970–1984 m. kohorta Lietuvoje. Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalasVol. (12), no. 1-2 (2021): 33-54. 10.7220/2335-8777.12.2

Neplanuoti mokslo šaltinių leidiniai (publikuoti)

 1. Baublytė, M., Maslauskaitė, A. 2021. Šeimų ir nelygybių tyrimas: pagrindiniai tyrimo duomenys. Kaunas: VDU leidykla. https://doi.org/10.7220/9786094674730
 2. Maslauskaitė, A., Platūkytė, E., Dryžaitė, I., Indriliūnaitė, R. 2021. Šeimų ir nelygybių tyrimas: skalių vadovas. Kaunas: VDU leidykla. https://doi.org/10.7220/9786094674761

Pranešimai konferencijose (tarptautinės konferencijos, planuoti 9, žodiniai):

 1. A. Maslauskaitė „Subjectively perceived causes of divorce” (16th Meeting of the European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce, Tel Avivas, Izraelis, 2018-10-10).
 2. A. Maslauskaitė, A. Steinbach „Paternal psychological well-being after union dissolution: is there a protective effect of involved fatherhood?” (Parental Life Courses after Separation and Divorce, Berlynas, Vokietija, 2018-05-04).
 3. A. Tereškinas, I. Dryžaitė „From Working – to Middle-class Children: Parenting Values and Class Dispositions in Lithuania” (13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity, Gdanskas, Lenkija, 2019 06 26-29), http://cbse2019.systemcoffee.pl .
 4. I. Dryžaitė „Working families and precarious life” (14th Conference of the European Sociological Association „Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”, Mančesteris, Jungtinė Karalystė, 2019 08 20-23), https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk
 5. E. Platūkytė „Long-term trends of remarriage in Lithuania” (14th Conference of the European Sociological Association „Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging”, Mančesteris, Jungtinė Karalystė, 2019 08 20-23), https://www.europeansociology.or
 6. A. Maslauskaitė Stalled Gender Revolution: re-traditionalization of child-care in Central and Eastern European Families? IV ISA Forum of Sociology, Porto Alegre, Brazil, February 23-28, 2021.
 7. A. Maslauskaite, I. Dirsytė. Cohabitation and transition to marriage in Lithuania and Belarus: an analysis of first-partnership formation among the 1970-1984 birth cohorts. IV ISA Forum of Sociology, Porto Alegre, Brazil, February 23-28, 2021.
 8. J. Bučaitė- Vilkė. Parental Choices for the Childcare in Rural and Urban Areas. 15 th ESA Conference “Sociological Knowledges for Alternative Futures”, 2021, 08.31-09.03
 9. A. Maslauskaitė, I. Dirsytė. Partnership, Fertility And Social Class: Adoption Of The Social Space Approach. 15 th ESA Conference “Sociological Knowledges for Alternative Futures”, 2021, 08.31-09.03.

Papildomai atlikti pranešimai tarptautinėse konferencijose:

 1. A. Maslauskaitė. Non-resident father‘s co-parenting styles and the role of divorce process. Annual conference of the European Network for Sociological and Demographic Study of Divorce, 2019.10.15-17 European University Institute, Florence, Italy (Stendinis)
 2. R. Indriliūnaitė. Availability of Housing Support in Lithuania: Social and Regional Aspects. Society, Health, Welfare: 7the international interdisciplinary scientific conference: Contemporary Social Dynamics and Welfare: urban and rural develpment perspectivs. Riga Stradinš University, Riga, Latvia. 2018.10.10-12. (Stendinis)
 3. A. Maslauskaitė. Cohabitation and transition to marriage in Lithuania and Belarus. Generations and Gender User Conference. 2019.10. 28. INED, Paris. (Stendinis)
 4. Ališauskienė. Middle Generation Religious Values and Patterns of their (Non)Transmission in Contemporary Lithuania, Association for the Sociology of Religion, 81th annual conference, 2019.08.10-13, NYC, USA. (Žodinis)
 5. A. Tereškinas. Lithuanian working class parents parenting styles: normalizing conterted cultivation. 15 th ESA  Conference “Sociological Knowledges for Alternative Futures”, 2021, 08.31-09.03 (Žodinis)
 6. I. Dryžaitė. Risk Privatization, Precarization and LAck of Time. ESA Conference “Sociological Knowledges for Alternative Futures”, 2021, 08.31-09.03.
 7. I. Dirsytė. Cohabitation formation pattern in Lithuania and Belarus: cohabitation as  first partnership transitions among the 1970-1984 birth cohorts. ESA  Conference “Sociological Knowledges for Alternative Futures”, 2021, 08.31-09.03.
 8. R. Indriliūnaitė. Tarpgeneracinis solidarumas šeimoje: tėvų paramos suaugusiems vaikams ypatumai Lietuvoje. Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas su šeima: saugios visuomenės link”, VDU, Kaunas 2019.10.3-4.

Pranešimai konferencijose (nacionalinėse, regioninėse, planuoti 9, žodiniai):

 1. A. Maslauskaitė. „Santuokos šimtmetis: Dvigubas suktukas” (Meilės vardu: lytys ir seksualumas XX a. Lietuvoje, Vilnius, Lietuva, 2019-05-17), http://www.if.vu.lt/naujienos/renginiai/1343-meiles-vardu-lytys-ir-seksualumas-xx-a-lietuvoje
 2. I. Dryžaitė. Intensyvi tėvystė ir prekarizacija. XII Lietuvos sociologų draugijos konferencija„Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“ 2020m. lapkričio 27 d.
 3. A. Tereškinas. Lietuvių darbininkų klasės tėvystės stiliai: normalizuojant koordinuotą kultivavimą. XII Lietuvos sociologų draugijos konferencija„Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“ 2020m. lapkričio 27 d.
 4. A. Maslauskaitė. Šeima ir socialinė reproducija: 1970-1984 kohortos socialinis mobilumas. XII Lietuvos sociologų draugijos konferencija„Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“ 2020m. lapkričio 27 d.
 5. R. Indriliūnaitė. Viduriniosios kartos apsirūpinimo būstu ypatumai Lietuvoje. XII Lietuvos sociologų draugijos konferencija„Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“ 2020m. lapkričio 27 d
 6. J. Bučaitė-Vilkė. Kaime ir mieste gyvenančių tėvų požiūris į vaikų priežiūros paslaugas: renkantis tarp paslaugos ir išmokos. XII Lietuvos sociologų draugijos konferencija„Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“ 2020 m. lapkričio 27 d.
 7. I. Dirsytė. Marriage intentions among cohabiters. Regioninė konferencija „Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe“ Kaunas, spalio 28-29 d., 2021
 8. A. Tereškinas. Emotions make Lithuanian fathers: emotional capital and its practical uses in fathering. Regioninė konferencija „Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe“ Kaunas, spalio 28-29 d., 2021.
 9. J. Bučaitė-Vilkė. Changing Parental Attitudes on Early Childcare Choices: Any Explanation on Family Role Models. Regioninė konferencija „Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe“ Kaunas, spalio 28-29 d., 2021.

Papildomai padaryti žodiniai pranešimai nacionalinėse ir regioninėje konferencijoje:

 1. A. Maslauskaitė, A. Steinbach. Lithuania’s gender revolution: Reversed and stalled. Regioninė konferencija „Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe“ Kaunas, spalio 28-29 d., 2021.
 2. M. Ališauskienė. Does religion matter in family practices? Analysis of childcare and housework division. Regioninė konferencija „Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe“ Kaunas, spalio 28-29 d., 2021.
 3. E. Platūkytė. Intergenerational Social Mobility of 1970–1984-year Generation: A Reproduction of Social and Cultural Capital. Regioninė konferencija „Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe“ Kaunas, spalio 28-29 d., 2021.
 4. R. Indriliūnaitė. Residential mobility and housing choices among Lithuanians of the 1970-1984 generation. Regioninė konferencija „Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe“ Kaunas, spalio 28-29 d., 2021.
 5. I. Dryžaitė. Lithuanian families’ experiences of social and material insecurity. Regioninė konferencija „Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe“ Kaunas, spalio 28-29 d., 2021

Disertacijos ir magistro darbai:

I. Dirsytė (2020). „Kohabitacijos vaidmuo šeimos formavimo procese“, Magistro baigiamasis darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinės demografijos magistro programa.

A. Norgėlaitė (2020). „Vaiko priežiūros atostogos Lietuvoje: politika ir praktikos“, Magistro baigiamasis darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinės demografijos magistro programa.

I. Dryžaitė, daktaro disertacija Prekariško gyvenimo veiksniai, formos ir praktikos Lietuvoje“, Jungtinė LSTC, KTU, VDU doktorantūra, parengta, gynimo data 2021 m. rugsėjo 24.

Deimantė Kuconytė-Būdelienė, daktaro disertacija „Vienų vaikus auginančių motinų socio-ekonominė gerovė: veiksniai ir politikos perspektyvos“, Jungtinė LSTC, KTU, VDU doktorantūra (rengiama).

Informaciniai biuleteniai:

Demografija visiems. Informacinis biuletenis 2021, Nr. 9. Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centras, Kaunas. https://doi.org/10.7220/2351-6887.9.

Demografija visiems. Informacinis biuletenis 2020, Nr. 8. Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centras, Kaunas. https://doi.org/10.7220/2351-6887.8.

Panel 2

Komanda

Vadovė

Prof. dr. Aušra Maslauskaitė

ausra.maslauskaite@vdu.lt

 

Prof. dr. Artūras Tereškinas

arturas.tereskinas@vdu.lt

Prof. dr. Anja Steinbach
Prof. dr. Milda Ališauskienė

milda.alisauskiene@vdu.lt

Doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė

jurga.bucaite-vilke@vdu.lt

Dr. Rasa Indriliūnaitė

rasa.indriliunaite@vdu.lt

Marė Baublytė

mare.baublyte@vdu.lt

Ieva Dryžaitė

ieva.dryzaite@vdu.lt

Ernesta Platūkytė

ernesta.platukyte@vdu.lt

Irma Dirsytė

irma.dirsyte@gmail.com

Afilijuota tyrėja Julija Mažuolienė

julija.mazuoliene@gmail.com

Panel 3

Kontaktai

VDU Socialinių tyrimų centras
Jonavos g. 66-211, LT-44191 Kaunas
Tel. +370 37 327822
El. p. sk@vdu.lt