Konferencijos

A. Maslauskaitė, A. Steinbach Parental Life Course after Separation and Divorce, 2018 m. gegužės mėn., Berlynas (INT).

A. Maslauskaitė Santuokos šimtmetis: dvigubas flipas, konferencija: „Meilės vardu: lytys ir seksualumas XX a. Lietuvoje“, 2019 gegužės mėn. 17 d., Vilniaus universitetas, Vilnius.

A. Tereškinas, I. Dryžaitė From Working-to Middle-class Children: Parenting Values and Class Dispositions in Lithuania, 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity. Gdanskas.

I. Dryžaitė. Working Families and Precarious Life, ESA 14th Conference „Europeand Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging“, Manchester, 2019 m. rugpjūčio 20-23 d., Jungtinė Karalystė.

R. Indriliūnaitė. Tarpgeneracinis solidarumas šeimoje: tėvų paramos suaugusiems vaikams ypatumai Lietuvoje, „Socialinis darbas su šeima: saugios visuomenės link“, 2019 m. spalio 3-4 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.

 

Tyrėjų įžvalgos

Ieva Dryžaitė. Įspūdžiai vienam tyrimo etapų pasibaigus

Artūras Tereškinas. Intensyvi motinystė, emocinis darbas ir socialinė nelygybė