Projekto apklausos lauko darbai

Baigus ilgą ir kruopštų metodologinį ir klausimyno derinimo darbą prasideda projekto apklausos lauko darbai.
Reprezentatyvios apklausos metu bus apklausti 3000 Lietuvos gyventojų, gimusių 1970-1984 m. Klausimyną sudaro 12 tematinių modulių apie gyvenimo būdą, socialinę padėtį, socialinę kilmę, tarpgeneracinius santykius, partnerystę, vaikus ir kt. Lauko darbus atlieka UAB „Baltijos tyrimai“.