Naujienos

Paskelbta regioninės konferencijos „Šeima, klasė ir nelygybės Centrinėje ir Rytų Europoje“ programa

Kviečiame susipažinti su regioninės konferencijos „Šeima, klasė ir nelygybės Centrinėje ir Rytų Europoje“, kuri vyks 2021 m. spalio 28-29 d. (nuotoliniu būdu), programa!

Konferencijos programą sudaro aštuonios sekcijos, skirtos šeimos kūrimo, gimstamumo, tėvystės, šeimos politikos, lyčių, socialinio ir kultūrinio kapitalo šeimoje, COVID-19 pandemijos ir šeimos gerovės klausimams. Taip pat numatyti du plenariniai pranešimai.

Spalio 28 d. 10 val. (CET+1) plenarinį konferencijos pranešimą „Stratification in Separation: A Review of the Evidence from Risk and Vulnerability Perspective” skaitys sociologijos profesorius Juho Härkönen iš Europos universiteto instituto (EUI). 

Spalio 29 d. 9 val. (CET+1) plenarinį konferencijos pranešimą „Eastern and Central Europe: The Future of Gender Equality” skaitys Kembridžo bei Vytauto Didžiojo universitetų profesorė istorikė Dalia Leinartė.

Nuotolinė konferencija vyks MS Teams platformoje. Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas, tačiau reikalinga registracija.

Konferencija vyks CET+1 / CEST (Central European Summer Time) laiku. T.y., 1 val. + prie esamo Lietuvos laiko.

Rugsėjo 24 d. projekto tyrėja Ieva Dryžaitė gins daktaro disertaciją tema „Prekariško gyvenimo veiksniai, formos ir praktikos Lietuvoje“

Rugsėjo 24 d. 10 val. Vytauto Didžiojo universitete, Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) projekto tyrėja Ieva Dryžaitė gins daktaro disertaciją tema: Prekariško gyvenimo veiksniai, formos ir praktikos Lietuvoje“ (socialiniai mokslai, sociologija S 005).

Disertacija parengta naudojant sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ duomenis.

Daugiau informacijos

Išleistas sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ skalių vadovas

Išleistas naujas leidinys, kuriame pristatoma sociologinio „Šeimų ir nelygybių tyrimo“ (toliau ŠNT) klausimyno skalių bendroji ir techninė informacija. ŠNT klausimyną sudaro teminiai moduliai, susiję su projekto tikslais ir teoriniais metodologiniais pagrindais. Kurdami ŠNT instrumentą tyrėjai atliko tyrimui aktualių skalių, naudotų nacionaliniuose ir tarptautiniuose tyrimuose, analizę, kurios pagrindu atitinkamos skalės ar indikatoriai buvo įtraukti į klausimyną.

Leidinyje pristatant skales siekiama pateikti informaciją apie skalių teorinius-metodologinius pagrindus, jų šaltinį, taikymo tarptautiniuose ir / ar nacionaliniuose tyrimuose praktiką, adaptavimo procedūrą. Originaliai ŠNT sukurtos skalės / indikatoriai taip pat aprašyti, siekiama pateikti jų paskirtį. Jei aktualu, pristatoma informacija apie tai, kurioms respondentų grupėms buvo skirtos skalės / indikatoriai. Vadove skalės / indikatoriai pristatomi pateikus jų formuluotes lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat nurodomas skalių, subskalių, indikatorių kodas (kintamojo pavadinimas) ŠNT duomenų bazėje.

Su leidiniu galima susipažinti čia.

Kviečiame į tarptautinę konferenciją “Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe”. Pratęstas pranešimų santraukų pateikimo laikotarpis

2021 m. spalio 28-29 d. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centras rengia nuotolinę tarptautinę konferenciją “Family, Class and Inequalities in Central and Eastern Europe”.

Pranešimų santraukų pateikimo laikas pratęsiamas iki š.m. liepos 30 d.

Daugiau informacijos apie konferenciją galima rasti čia.

Konferencijos informacija socialiniame tinkle „Facebook“.

 

 

 

 

Tarpgeneracinio socialinio mobilumo analizė: 1970–1984 m. kartos socialinio ir kultūrinio kapitalo reprodukcija

Analizuojamuose pereinamosios kartos (gimusių 1970–1984 m.) biografiniuose interviu stebima, kad tarpgeneracinio socialinio mobilumo galimybės (judėjimas kopėčiomis aukštyn) yra susijusios su gebėjimais pasinaudoti artimiausios aplinkos ar institucijų teikiama pagalba. Socialinis kapitalas socialinio tinklo kontekste veikia kaip reikšmingas resursas, padedantis individams įgyti išsilavinimą, siekti užimtumo, kartu formuoti savo šeimos galimybes. Tyrimo metu institucionalizuotas kultūrinis kapitalas buvo išskirtas kaip ypatingai reikšmingas veiksnys, padedantis individo socialiniam mobilumui net tuo atveju, kai kilmės šeimoje tokios galimybės nėra sukuriamos. Adekvatus švietimo sistemos indėlis gali kompensuoti individų skirtumus atsižvelgiant į kilmės šeimos socioekonominį statusą (Ludwinek et. al. 2017). Pereinamosios kartos išskirtinumas nuo tėvų šeimos yra tas, kad jie turi daugiau galimybių laisvai rinktis ir daryti atitinkamus pokyčius savo gyvenime. Priimdami besikeičiančią visuomenę, jie geba prisiimti ir atsakomybę už sprendimus, už savo išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją bei yra iniciatyvūs siekdami pokyčių. Akivaizdu, kad nesant pakankam šeimos kultūriniam kapitalui, kokybiška švietimo sistema sudaro sąlygas didinti individų mobilumą visuomenėje. Tačiau tokiu atveju ypatingą reikšmę turi kilmės šeimos skatinimas ir atitinkamų vertybinių pozicijų ugdymas.

Ernesta Platūkytė

Ernestos Platūkytės straipsnį „Tarpgeneracinis socialinis mobilumas: 1970–1984 m. kartos socialinio ir kultūrinio kapitalo reprodukcija“ galite skaityti socialinių tyrimų žurnale „Kultūra ir visuomenė“ 2020 11 (2): http://culturesociety.vdu.lt/2021/05/01/2020-vol-11-no-2/

Pasirodė naujas projekto informacinis leidinys

Išleistas naujas projekto informacinis leidinys, kuriame pristatomi sociologinės apklausos „Šeimų ir nelygybių tyrimas“ empiriniai rezultatai: pateikiami bendrieji pagrindinių tyrimo indikatorių pasiskirstymai pagal demografines ir socialinesekonomines charakteristikas. Leidinio tikslas tyrimo metu gautų duomenų sklaida, nes lentelėse pateikti rezultatai gali būti nesunkiai skaitomi ir neturint statistinės analizės įgūdžių ar negebant naudotis specialiomis duomenų analizės programomis.

Plačiau su projekto tyrėjų Marės Baublytės ir Aušros Maslauskaitės parengtais bendraisiais tyrimo rezultatais galima susipažinti čia.

Projekto rezultatai pristatomi IV-ajame Tarptautinės sociologų asociacijos Sociologijos forume

Vasario 23-28 dienomis Porto Alegre, Brazilijoje vyksta IV-asis Tarptautinės sociologų asociacijos (International Sociological Association (ISA)) Sociologijos forumas. Virtualus forumas subūrė sociologus iš 125 pasaulio šalių, jo programoje suplanuota 800 sesijų bei daugiau nei 3000 pranešimų. Forume dalyvauja ir projekto vadovė profesorė dr. Aušra Maslauskaitė.

Dviejuose pranešimuose „Stalled Gender Revolution: Re-Traditionalization of Child-Care in Central and Eastern European Families“ ir „Cohabitation and Transition to Marriage in Lithuania and Belarus: An Analysis of First-Partnership Formation Among the 1970-1984 Birth Cohorts“ mokslininkė pristatys projekto metu įgyvendinto tyrimo „Šeimos ir nelygybės“ (2018) rezultatus.

Projekto tyrėjos I. Dirsytės magistro darbas pelnė pripažinimą

Projekto tyrėjos Irmos Dirsytės 2020 m. pavasarį Vytauto Didžiojo universitete apgintas Socialinės demografijos programos magistro darbas „Kohabitacijos vaidmuo šeimos formavimo procese Lietuvoje“ Lietuvos sociologų draugijos organizuoto „Geriausio 2020 m. sociologijos magistro darbo konkurse“ pripažintas geriausiu. Darbo vadovė – profesorė dr. Aušra Maslauskaitė.
„Geriausio 2020 m. sociologijos magistro darbo konkurso“ rezultatai paskelbti š. m. lapkričio 27 d. vykusioje XII-ojoje Lietuvos sociologų draugijos konferencijoje „Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“, kuri šiemet buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui.