PROJEKTO METU SUKURTOS DUOMENŲ BAZĖS:

Šeimų ir nelygybių tyrimas: reprezentatyvios 1970-84 m. gimimo kohortų apklausos duomenys. Imties dydis – 3000 respondentų.

Gyvenimo istorijų archyvas: kokybiniai gyvenimo istorijų metodologija grįsti 1970-84 m. kartų interviu. Imties dydis – 88 gyvenimo istorijos.

Jungtinės palyginamosios duomenų bazės: sukurtos sujungus „Šeimos ir nelygybių tyrimo“ indikatorius su identiškais tarptautinių tyrimų indikatoriais. Bazė jungia 1994-2019 m. laikotarpio duomenis apie Lietuvą ir kitas Vidurio bei Rytų Europos šalis.