Apie projektą

Kaip susiklostė dabartinės viduriniosios kartos šeiminis gyvenimas Lietuvoje? Kada ir kaip jie kūrė pirmas partnerystes, santuokas, skyrėsi ir vėl pradėjo partnerystes? Kada ir kokiose šeimose susilaukė vaikų? Kaip jų šeiminio gyvenimo kelias priklauso nuo socialinės klasės? Kaip ši karta investuoja į vaikus? Kokia yra jų tėvystė ir motinystė? Kaip šeima dalyvauja socialinio mobilumo procesuose? Kiek nutolę šeimų, stovinčių ant skirtingų socialinių laiptelių, gyvenimo pasirinkimai ir galimybės? Kokios viešosios politikos priemonės galėtų prisidėti prie šeimų gerovės? Tai  –  dalis klausimų, į kuriuos bus atsakoma šiame projekte.

Mūsų dėmesio centre – gimusieji 1970-1984 metais. Tai – natūralaus socialinio eksperimento karta, kuri aktyvųjį šeiminio gyvenimo etapą gyveno drastiškai kintančios visuomenės sąlygomis. Jie pradėjo naują Lietuvos šeimos epochą, tačiau ji iki šiol menkai pažinta pirmiausia dėl tikslių, išsamių, šiuolaikinius standartus atitinkančių duomenų stokos.

Atsakymų į projekte keliamus klausimus ieškoma įgyvendinant du empirinius tyrimus, kurie pagrįsti inovatyviomis metodologijomis ir suteiks unikalios informacijos.

  • Pirmasis – 3000 viduriniosios kartos gyventojų reprezentatyvi apklausa, kuri fiksuoja respondentų tėvų šeimos kontekstą, partnerystės ir vaikų susilaukimo įvykius, šeimos gyvenimo būdą, tėvystės ir motinystės orientacijas, šeiminius lyčių vaidmenis, individų asmenybines ir socialines charakteristikas, individualius ir šeimos išteklius, tarpgeneracinius santykius.
  • Antrojo tyrimo metu renkama 80 gyvenimo istorijų, kurios suteiks galimybę įvertinti šeiminio gyvenimo procesus gyvenimo kelio perspektyvoje, atskleisti niuansuotą šeimos gyvenimo kelio ir nelygybių sistemos sąveiką.

Projektas vykdomas laimėjus konkursinį Lietuvos mokslo tarybos finansavimą pagal  2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Projektą įgyvendina Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centro mokslininkai.

Panel 1

Rezultatai

Konferencijos

A. Maslauskaitė, A. Steinbach Parental Life Course after Separation and Divorce, 2018 m. gegužės mėn., Berlynas (INT).

A. Maslauskaitė Santuokos šimtmetis: dvigubas flipas, konferencija: „Meilės vardu: lytys ir seksualumas XX a. Lietuvoje“, 2019 gegužės mėn. 17 d., Vilniaus universitetas, Vilnius.

A. Tereškinas, I. Dryžaitė From Working-to Middle-class Children: Parenting Values and Class Dispositions in Lithuania, 13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity. Gdanskas.

I. Dryžaitė. Working Families and Precarious Life, ESA 14th Conference „Europeand Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging“, Manchester, 2019 m. rugpjūčio 20-23 d., Jungtinė Karalystė.

R. Indriliūnaitė. Tarpgeneracinis solidarumas šeimoje: tėvų paramos suaugusiems vaikams ypatumai Lietuvoje, „Socialinis darbas su šeima: saugios visuomenės link“, 2019 m. spalio 3-4 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.

 

Tyrėjų įžvalgos

Ieva Dryžaitė. Įspūdžiai vienam tyrimo etapų pasibaigus

Artūras Tereškinas. Intensyvi motinystė, emocinis darbas ir socialinė nelygybė

 

Panel 2

Komanda

Vadovė

Prof. dr. Aušra Maslauskaitė

ausra.maslauskaite@vdu.lt

 

Prof. dr. Artūras Tereškinas

arturas.tereskinas@vdu.lt

Prof. dr. Anja Steinbach
Prof. dr. Milda Ališauskienė

milda.alisauskiene@vdu.lt

Doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė

jurga.bucaite-vilke@vdu.lt

Dr. Rasa Indriliūnaitė

rasa.indriliunaite@vdu.lt

Marė Baublytė

mare.baublyte@vdu.lt

Ieva Dryžaitė

ieva.dryzaite@vdu.lt

Ernesta Platūkytė

ernesta.platukyte@vdu.lt

Irma Dirsytė

irma.dirsyte@gmail.com

Afilijuota tyrėja Julija Mažuolienė

julija.mazuoliene@gmail.com

Panel 3

Kontaktai

VDU Socialinių tyrimų centras
Jonavos g. 66-211, LT-44191 Kaunas
Tel. +370 37 327822
El. p. sk@vdu.lt